Historik

I början av 1940-talet arbetade Björkö Brandvärn med att släcka många markbränder och även andra arbetsuppgifter.

Några av bränder som släcktes och skador minimerades genom lokala insatser:
Nybyn, Simpnäsgården i början av 1980-talet
Simpnäs, Österbergsgården 1982
SALMI, Stärbsnäsviken 1997

Januari 1996
Björkö Brandvärn dras in av Norrtälje Kommun.

1998 - Björkö Arholma Företagare Förening, nuvarande Björkö-Arholma Skärgårdsförening, engagerade sig då i frågan och startade en insamling av frivilliga bidrag. En brandförsvars grupp blev till och starten för vår förening var igång.

Televerket erbjöd Björkö Brandförsvarsförening att köpa den nedlagda Telestationen i Dragsviken (strax norr om kyrkan) för 150 000 kr, vilket motsvarade mindre än halva realvärdet.

En interimsstyrelse jobbar nu med brandförsvars föreningen.

1999 - Under våren sker förhandlingar med Telia om fastigheten Marum 13:5. Räddningstjänsten i Norrtälje kontaktas för utlovad brandutrustning som Tekniska nämnden tagit beslut om.

Björkö Brandförsvars Förening registreras hos Skattemyndigheten den 18 nov -99.

Köpeavtal och köpebrev skrivs under den 1 december 1999 och därmed så har föreningen tillgång till fastigheten och den utlovade brandutrustningen, brandbil, slangar och spridare m.m., kan ställas in i vår nya Brandstation.

2000 - Brev skickas nu ut till alla i området, sommargäster och permanentboende. En insats på 200 kr för dem som önskar bli medlem i vårt eget brandförsvar. Uppslutningen var god och på den vägen är det, sedan dess har en hel del hänt i föreningen som ni kan läsa om på våra övriga sidor på vår hemsida.

Allt arbete i föreningen sker på frivillig basis, både från medlemmar i brandstyrkan och i styrelsen. Tack för att just du stödjer oss!

Med vänlig hälsning

Styrelsen i BBF Björkö Brandförsvars Förening, 10 år.