Vilka är vi?
Vi är en ideell förening öppen för fritidsboende och bofasta. De frivilliga brandmännen och styrelsen arbetar ideellt. Övriga kostnader för verksamheten finansieras genom medlemsavgifter. Vårt område är, i första hand, från Salnö i norr till Ängholmen i söder. Idag är vi ca 400 medlemmar och vi vill bli fler!

 

Vilka resurser har vi?
Vi har 11 frivilliga brandmän från bygden.


Björkö Brandförsvarsförening
firar 20 år 29/6
läs mer

Brandstation innehållande brandbil med 1.000 liters tank, brandsprutor och övrig utrustning. Vid utryckning samarbetar vi med Räddningstjänsten, Norrtälje.
Tack vare aktuell utbildning, bra utrustning i kombination med brandstyrkans stora lokalkännedom är vi snabbt på plats och kan ge våra medlemmar trygghet och gott skydd.

Hur larmas vi?
När det brinner ringer du SOS Alarm 112. Räddningstjänsten i Norrtälje larmar våra frivilliga brandmän, genom deras mobiltelefoner, samt brandkåren i Älmsta.

Hur blir man medlem?
Genom att sätta in årsavgiften 200kr på Plusgiro 416 33 79-3. Ange namn, adress och fastighetsbeteckning.

Vem svarar på frågor?
Villll du bli frivillig brandman, eller har du andra frågor kontakta oss via e-post
Kontakta oss